Akkoord met de FNV

Q: Hoe sluit je vrede met de vakbeweging en red je je kinderopvangorganisatie? 
A: Door open en eerlijk je verantwoordelijkheid te nemen! 

Voor Smallsteps – Het akkoord met de FNV

logo.png
 

Wat doe je als je in een juridische strijd gewikkeld bent met de FNV die veel negatieve publiciteit creëert en mogelijk zelfs het einde van je organisatie betekent? Dan neem je je verantwoordelijkheid en komt tot een voor alle partijen werkbare oplossing. En communiceert daar open en eerlijk over. Smallsteps is nu één van de grootste en best gewaardeerde kinderopvangorganisaties van Nederland. 

PERSVERKLARING

FNV EN SMALLSTEPS CREËREN EIGEN OPLOSSING VOOR 700 ONTSLAGEN WERKNEMERS ESTRO

Amsterdam, 21 december 2017 – Ruim 700 medewerkers van kinderopvangorganisatie Estro, die in 2014 bij verschillende vestigingen werden ontslagen als gevolg van een flitsfaillissement (Pre-pack), ontvangen alsnog een afvloeiingsregeling. Dat hebben FNV, de curator en de rechtsopvolger van Estro, Smallsteps in goed overleg samen vastgesteld. FNV en vier mede-eisers waren eerder een rechtszaak gestart tegen Smallsteps. De nieuwe directie van het kinderopvangbedrijf wil – nu het weer goed gaat met de organisatie – zelf haar verantwoordelijkheid nemen naar de toenmalig ontslagen medewerkers van Estro, die werkzaam waren in of voor de vestigingen die overgenomen zijn door Smallsteps. FNV heeft actief meegewerkt aan deze voor alle partijen werkbare oplossing en beëindigt haar juridische procedure. Beide partijen dringen bij de wetgever wel aan op meer helderheid over het gebruik van ‘pre-packs’ naar de toekomst. 

Estro was in 2014 geen toekomstbestendige organisatie. Een faillissement was dan ook onafwendbaar. Het bedrijf maakte nog dezelfde dag een herstart onder de naam Smallsteps. Bij het faillissement is destijds volgens Smallsteps naar eer en geweten gehandeld maar onduidelijk was volgens FNV welke rechten de werknemers feitelijk hadden. FNV en Smallsteps hebben nu samen een sociaal en eigenstandig akkoord gesloten, waarin alle ontslagen medewerkers alsnog een afvloeiingsregeling ontvangen. Voor FNV- leden is er een bonus van 3 jaar netto FNV-lidmaatschap. Voor de vier mede-eisers komt er een extra tegemoetkoming voor hun actiebereidheid en de door hen gemaakte kosten. Het akkoord kost Smallsteps naar verwachting zo’n 10 miljoen euro. 

Kitty Jong, vice-voorzitter FNV: (Voorzet) “Dit is een mooie en moderne regeling die alle partijen de beste uitkomst geeft. Rechtsopvolger SmallSteps neemt maximaal haar verantwoordelijkheid naar de oud-werknemers van Estro. En samen bepleiten we voor meer helderheid rond de inzet van pre-packs. Doorprocederen had geen betere uitkomst opgeleverd. Wel meer risico voor het voorbestaan van Smallsteps. Het was en is de FNV vooral te doen om helderheid en genoegdoening voor onze leden en andere werknemers. Daar is nu door deze regeling concreet invulling aan gegeven.” 

Jeanine Lemmens, CEO Smallsteps (sinds januari 2016): “Dit is allereerst natuurlijk een belangrijke handreiking naar de ruim 600 ontslagen Estro-medewerkers. Ook als nieuwe directie voelen wij ons zeer bij hen betrokken. Nu het weer goed gaat met ons bedrijf, is het belangrijk om het verleden verantwoord en netjes af te sluiten. We zijn de FNV dan ook dankbaar voor hun open opstelling en hun constructieve samenwerking. Want door deze regeling is de weg ook weer vrij om verder te investeren in betere kwalitatieve kinderopvang en meer banen. Het is dus óók goed nieuws voor de huidige 2800 medewerkers, die nu veel zekerder kunnen zijn over hun toekomst bij Smallsteps en bij hun belangrijke werk om dagelijks de best denkbare en meest gewaardeerde kinderopvang van Nederland te verzorgen.”