STOP DE LEUGEN!

We leven in een wereld waar de feiten er even minder toe doen. De leugen regeert weer. De halve waarheid wordt opnieuw omarmd. President Trump spreekt openlijk over “alternative facts” en hij werd er eerder dit jaar de machtigste man op aarde mee. Bedrijven en instellingen zien weer kansen. Want die aanvaardbare leugen is vaak veel aantrekkelijker dan de pijnlijke realiteit. En dus komt er ook weer vraag bij PR- en Communicatie-adviesbureau’s om de waarheid wat meer naar de gewenste hand te zetten. Door een vooraf bepaald en betaald onderzoekje, door gekochte en geregelde opinies, door cijfers die aantoonbaar niet kloppen. En door nog wat harder te schreeuwen. Maar we waren zo goed op weg. Met certificering, met kwaliteitseisen, met een keurmerk. Kortom, met bureau’s die deugden. En met kwakzalvers die gedumpt moesten worden.

Maar opeens ziet de wereld er een slag anders uit. Groepen worden niet meer overtuigd door de feiten. De echokamers van het eigen gelijk bepalen wel welke waarheid nog wordt gehoord en geloofd. Virtuele muren tussen bubbels houden de onwelgevallige opvattingen buiten de deur. Er is een wereldwijde crisis in het vertrouwen. De hardste schreeuwers, met hun polarisatie en hun angst regeren weer. En hoe ga je daar dan mee om als goedbedoelend bureau? Hoezo eerlijke PR? Als de feiten niet meer tellen, de grijstinten er niet meer toe doen en de rede is komen te vervallen. Hoe geven we daar als professionele PR- en Communicatie-adviseurs tegenwicht aan?

De Europese directeuren Communicatie hebben een convenant getekend waarin ze beloven alleen nog de waarheid te zullen communiceren. Maar wat is de waarheid? Die is voor verschillende groepen stakeholders steeds een andere. We zouden moeten willen afspreken dat we de controleerbare feiten willen presenteren. Dat we ons stinkende best doen om de nuances te koesteren en de dat we een strijd blijven leveren om die lastig te overtuigen groepen wél te bereiken. Juist nu dat zoveel lastiger is geworden dan ooit daarvoor, is ons vak dus ook waardevoller en veeleisender dan ooit daarvoor.

Deugdelijke PR- en Communicatie-adviesbureau’s zijn van cruciaal belang voor een goed functionerende democratie en een eerlijk ondernemende economie. Zij leveren exact op tijd de noodzakelijke informatie en verbinden die met de juiste mensen. Zij zorgen voor de precieze input in die steeds snellere en chaotischere informatiemaatschappij. En juist daarom is het ook belangrijker dan ooit dat zij super streng blijven op de moraliteit en de normen die daarom zijn gesteld. Zij als professionele bureaus de leugen nooit zullen accepteren als een gelegitimeerd PR-instrument. En er met alle kracht tegen zullen blijven vechten, juist nu, in dit factfree Trump tijdperk.