VVD: Voorkom negative campaigning!

“When they go low, we go high”. Michelle Obama zorgde voor dé oneliner van deze verkiezingscampagne in de Verenigde Staten. Obama is een voorbeeld voor iedereen die te maken heeft met respect- en stijlloze tegenstand. Een voorbeeld voor een wereld waarin tegenstellingen steeds harder en zichtbaarder worden. Een voorbeeld dus voor iedere communicatieadviseur op inhoud én toon. Maar ook in Nederland wordt de toon harder en valser. Niet alleen bij de protestpartijen, nu ook bij de VVD die Emile Roemer neerzet als #horrorclown.  

Dit is geen tweet van de partij zelf maar van een voorlichter en hij is veelzeggend. Het is geen onschuldig foutje of “slip of the tongue” maar lijkt symptomatisch. Het legt bloot hoe er op de afdeling voorlichting wordt gedacht en gesproken. Het bericht werd namelijk door twee andere voorlichters gedeeld. Juist zij die de boodschap van een partij moeten bewaken mogen een respectloze tweet als deze nooit verspreiden. De VVD heeft als grootste regeringspartij een voorbeeldfunctie die Mark Rutte als “Mr. Positivo” ook actief uitdraagt. En dus moet de campagneleider met krachtige interne framing dit soort negativisme in de kiem smoren!

Zo vlak voor de verkiezingsstrijd wordt de campagnestrategie tot in de details besproken en uitgezet. En wordt er bepaald of de campagne een positieve of negatieve toon krijgt. Na een kabinetsperiode waarin er ontzettend veel hervormingen zijn doorgevoerd, Nederland economisch vooruitgang heeft geboekt en de vooruitzichten wat zonniger lijken, is de volgende opdracht om het land te verenigen. Met een boodschap van hoop voor de toekomst en verbindingskracht. In een te verwachten coalitie van misschien wel vijf partijen, worden met dit soort taal de tegenstellingen juist vergroot. Want wat zegt een voorlichter hier eigenlijk mee? Dat je iemand met andere ideeën mag uitmaken voor wat je wil? Dat komt bekend voor! We zien in Amerika wat dat oplevert: een schrikbarende verkiezingsstrijd die het land alleen maar verder polariseert.

Het zou een regeringspartij sieren om voor een radicaal optimistische en hoopvolle campagne te kiezen. Met radicaal positieve uitingen. Waarin tegenstellingen niet worden gemeden en lastige zaken niet worden verzwegen, maar fatsoen en vertrouwen de uitgangspunten zijn. De campagnes van Obama en Trudeau hebben ons laten zien dat het een verstandige en haalbare strategie is. En dus zou de VVD-leiding deze Trumpiaanse uitglijder heel serieus moeten aanpakken! Met een heel duidelijke interne framing die luidt: “When they go negative, we go positive!”