Voor een goede werking van transparantie zijn twee partijen nodig

Het bedrijfsleven dient de ramen en deuren verder te openen, maar ook de journalistiek moet openstaan voor de feiten. En indien bewezen, die ook gewoon respecteren. We constateren nu vanuit onze dagelijkse praktijk veel te vaak dat zelfs gerenommeerde nieuwsmedia, tegen beter weten in de leugen willen blijven verkondigen, of er een platte en dus voor iedereen begrijpelijke maar niet bestaande karikatuur van maken. 
 

De nuance, de balans, de dieperliggende feiten halen het daglicht niet meer. Transparantie wordt dan misbruikt voor een beschamend zwart-wit schimmenspel. Journalisten worden in dat laatste ge- val steeds meer actievoerder en steeds minder de kritische maar wel objectieve onderzoeker naar de feiten. Hoor en wederhoor wordt een farce. Transparantie werkt dan niet in het voordeel van het feitenonderzoek maar werkt juist tegen. Vooral als journalisten, op een enkele positieve uitzondering na, wel erg selectief winkelen en zaken uit de context presenteren. Met als voorspelbaar gevolg dat de deuren en ramen bij bedrijven weer snel dicht gaan. 

Begrijp me niet verkeerd, ik vind echt dat bedrijven en instellingen open, eerlijk en waar mogelijk transparant moeten zijn. Ik vind ook dat het daar veel te lang en hier en daar nog steeds aan ontbroken heeft. En dat het gebrek aan transparantie veel onnodige schade aan de reputatie van het betreffende bedrijf heeft veroorzaakt, mag helder zijn. Maar moderne, vergaande transparantie werkt alleen in een professioneel journalistiek speelveld. En daar ontbreekt het mijns inziens in Nederland ook nog teveel aan. Er heerst nog te vaak een journalistieke grondhouding van vooringenomen afbrekend kritisch, in plaats van objectief opbouwend kritisch. Transparantie heeft alleen zin in een kwalitatief hoogstaande objectieve journalistieke onderzoeksomgeving. Dus hebben bedrijven en nieuwsmedia er beiden baat bij elkaar meer te respecteren en de bestaande codes ook echt na te leven. Alleen zo gaan de ramen en deuren bij bedrijven verder open, alleen zo behoudt ook de onderzoeksjournalistiek het broodnodige vertrouwen.