Barack Obama als nieuw sponsormodel

Obama.png

Als het oude sponsormodel niet meer werkt, wat werkt dan wel? Sportclubs en bonden blijven zich vol overgave maar tevergeefs richten op die goedgevulde portemonnee van een enkele sponsor, maar negeren tot nu toe hooghartig de potentiële kleine bijdragen van de miljoenen fans! Toch zou daarmee een veel duurzamer en meer betrokken model kunnen ontstaan. 

Kijk bijvoorbeeld naar de internetcampagne van Barack Obama in de VS. Het digitale bureau Blue State Digital heeft voor de Democraten een digitaal model ontworpen waar de hele sponsorwereld jaloers op mag zijn. Elke bezoeker (fan) die via de verschillende sites of via social media zijn of haar interesse laat blijken in Barack Obama, wordt nooit meer losgelaten. Die wordt geïdentifi- ceerd, gekend, gerangschikt, en persoonlijk
benaderd tot in lengte der jaren. Honderden vrijwilligers, jonge internettechneuten, on- derhouden en verrijken het dagelijkse contact. 

Zo ontvang ik zelf al jarenlang gepersonaliseerde berichten van Barack waarin mijnnaam (“hi Jan, Ha Jan” etc) en de tijd dat ik hem al volg helder staan vermeld (“You support me already for 7 years!”). Hij - althans dat gevoel krijg ik - communiceert rechtstreeks met mij. Bij aanvang van debatten, bij een livestream, bij lastige of mooie momenten. Met een persoonlijk en eerlijk verhaal. Met unieke backstage foto’s. Met twijfel en over- tuiging. Een verhaal dat verschilt per staat en per stad. Per week en per dag. En uiteraard vraagt hij daar ook bij tijd en wijlen een kleine donatie voor terug. Barack Obama durfde het aan om het oude systeem van publieke funding compleet te negeren. Hij wees het af en vond het spel opnieuw uit. Richtte al zijn pijlen op internet... en won! Werd daarmee de eerste internet President ooit. In totaal werd bij de laatste campagne door Barack Obama 722 miljoen dollar opgehaald. De helft van dat totaalbedrag werd bijeen gesprokkeld via individuele bijdragen onder de 200 dollar! Van fans die geloven in het verhaal, die persoonlijk betrokken willen zijn bij de beweging. Die er bij willen horen. 

Waarom kan dat niet in de sport? Waar- om de fans niet activeren? En ze werke- lijk betrekken bij de sport waarvan ze zo houden en bij de sporter die ze zo immens adoreren. Dit blijft geen theorie! De schaatswereld gaat een dergelijk fanbasemodel opzetten. Schaatsers, merkenteams en de Bond werken intensief samen om de fans iets unieks te bieden, ze daardoor te binden, te betrekken en uiter- aard ook te laten betalen. Niet veel. Kleine bedragen, maar indien vaker terugkerend tijdens het seizoen, moet dat voldoende massa geven om een bestendig model te onderhouden waaruit in ieder ge- val de sporters kunnen worden betaald. Ook zonder grote sponsoren. Barack bedankt!